Οργάνωση – Διοίκηση

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Κασσιανή Θεοδωράκη, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΕΚΠΑ

Συντονιστική Επιτροπή
Κασσιανή Θεοδωράκη, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Μελεμενή, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΕΚΠΑ
Aντεια Παρασκευά, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΕΚΠΑ
Χρυσούλα Στάικου, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΕΚΠΑ
Αθανασία Τσαρουχά – Δημητροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, ΕΚΠΑ