Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία των αιτήσεων για το ΠΜΣ «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31/10/2020.
Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Κασσιανή Θεοδωράκηα
Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας
Ιατρική Σχολή – ΕΚΠΑ