Παροχές

Παροχές για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) που τους επιτρέπει να συνδέονται με τα τοπικά δίκτυα του Πανεπιστημίου από το χώρο κατοικίας τους μέσω του δημοσίου δικτύου DSL ή από το εξωτερικό.

Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι. (noc.uoa.gr).

link:
http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/eikoniko-idiwtiko-diktyo-vpn.html

Αυτή η παροχή ενεργοποιείται ΜΕΤΑ την εγγραφή του ΜΦ και μετά την ενεργοποίηση του Αριθμού Μητρώου και του Πανεπιστημιακού e-mail.

ι φοιτητές έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικό αριθμό βάσεων αποδελτίωσης βιβλιογραφικών δεδομένων μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (είτε από τους χώρους του Πανεπιστημίου είτε μέσω λογαριασμού dial-up σύνδεσης του Πανεπιστημίου είτε κυρίως μέσω vpn).

Οι απ’ ευθείας συνδρομές του ΕΚΠΑ διασφαλίζουν την πρόσβαση σε σημαντικές βάσεις δεδομένων.

link:
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/dokimastikes-syndromes-ekpa.html

Αυτή η παροχή ενεργοποιείται ΜΕΤΑ την εγγραφή του ΜΦ και μετά την ενεργοποίηση του Αριθμού Μητρώου και του Πανεπιστημιακού e-mail.

Στους πανεπιστημιακούς χρήστες διατίθενται δωρεάν επιστημονικά πακέτα λογισμικού υπό ακαδημαϊκή άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι, η χρήση των πακέτων αυτών  θα πρέπει να αναφέρεται στις σχετικές ερευνητικές εργασίες.

link:
http://www.cc.uoa.gr/
link των downloads:
http://www.cc.uoa.gr/texniki-ypostiri3h/egkatastash-paketwn-logismikoy.html

Αυτή η παροχή ενεργοποιείται ΜΕΤΑ την εγγραφή του ΜΦ και μετά την ενεργοποίηση του Αριθμού Μητρώου και του Πανεπιστημιακού e-mail.

e-mail

link:
https://webadm.uoa.gr/katsika/users/src/index.php

πάσο

link:
https://academicid.minedu.gov.gr/ και
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

Αυτή η παροχή ενεργοποιείται ΜΕΤΑ την εγγραφή του ΜΦ και μετά την ενεργοποίηση του Αριθμού Μητρώου και  του Πανεπιστημιακού e-mail.